Disclaimer Tax & Count

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de Website Tax & Count (hierna: de “Website”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

1. INFORMATIE EN COMMUNICATIE
Tax & Count besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de Website volledig en/of juist is en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze Website zijn gekoppeld. Tax & Count is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. U aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de Website op het moment van gebruik (“as is basis”).

Tax & Count is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is Tax & Count niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.

Tax & Count garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.

Tax & Count is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen. Tevens behoudt Tax & Count zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

2. CONTENT WEBSITE
Door het gebruik van deze Website bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Tax & Count voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. Tax & Count neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de Website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

Tax & Count houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze Website.

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Tax & Count of haar licentiegevers.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Tax & Count, is het u niet toegestaan om de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de Website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de Databankenwet.

4. VERWIJZING NAAR WEBSITES VAN DERDEN
De Website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft Tax & Count geen zeggenschap. Tax & Count accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

5. RECHTSKEUZE EN -BEVOEGDHEID
Op uw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

6. CONTACT
Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de Website, kunt u contact met ons opnemen via info@taxandcount.com.

©2013 Tax & Count© 2020 Tax & Count|sitemap|disclaimer
Tax & Count gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.